Kunut Duaları

Kunut Duaları 1

Bismillahirahmanirrahim
Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.

Kunut Duaları 2
Bismillahirahmanirrahim
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve
nahşâ azâbeke inne azâbeke bil küffâri mülhık.

Kunut Duaları Dinlemek İçin Videoyu Başlatınız. 

“Peygamber efendimiz (S.A.V.) Miraç’ta iken, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, 1 rekât namaz kıldı. Buna 1 rekât da kendisi ilâve etmiştir. Namaz 2 rekât olmuştu. Cenab-ı Hak (C.C.) kendisine 1 rekât ek olarak kılmasını emretti. Böylelikle namaz, akşam namazı benzeri vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) o nur içerisinde kaldı. Ve kendinden geçmiş durumda elleri çözüldü. Bitiminde ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylelikle sünnet oldu.

Başka 1 rivayette ise, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha süresi ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür benzeri sim siyah olmuştu. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Anında Cebrail (a.s.) geldi, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ‘in üzerine Kevser suyundan döktü. Böylelikle Peygamber Efendimiz (S.A.V.) kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir